Category: Predavanja u najavi

Praznik Sv. Kozme i Damjana

Predsedništvo Podružnice lekara Zrenjanin, čestita lekarsku Slavu, praznik Sv. Kozme i Damjana,  svim lekarima i ljudima koji ove svetitelje poštuju i slave. Ovi svetitelji su svojim životom posvedočili šta znači biti pre svega čovek i hrišćanin, a potom i kako se znanje i dar isceljenja primenjuje. Zdravlje je kroz vekove shvatano kao najveća vrednost svakog …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/praznik-sv-kozme-i-damjana/

Pozivnica za akreditovana predavanja

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Podružnice lekara Zrenjanin i Inpharm Co. D.o.o. Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 04.03.2020.g. (SREDA) u 19h. TEME PREDAVANJA: TEMA I:  “VITAMIN D – FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA” Predavač: Prof. dr Dragan Katanić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad Program je akreditovan za …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/pozivnica-za-akreditovana-predavanja/

P O Z I V N I C A ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU I AKREDITOVANA PREDAVANJA

koja će se održati 05.02.2020.g. (sreda) u 19h u sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu. Tema I:  “ MULTIMODALNO LEČENjE HRONIČNOG BOLA U REUMATOLOGIJI” Predavač:  Prof. Dr Ksenija Bošković Program je akreditovan za lekare, stomatologe i farmaceute od strane Zdravstvenog saveta Srbije       u aprilskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1096/19 Broj odluke: 153-02-1413/2019-01, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/p-o-z-i-v-n-i-c-a-za-godisnju-skupstinu-i-akreditovana-predavanja/

POREMEĆAJ PAŽNJE I /ILI HIPERAKTIVNOSTI – IZAZOVI U KLINIČKOJ PRAKSI

Predavači: Dr sci. med. Dejan Stevanović, dečiji i adolescentni psihijatar, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladnu Beograd Dr Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, Specijalistička ordinacija iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije  “Dr Antin Pavlović”, Beograd Sastanak će se održati u sali  Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 07.11.2019.g. (ČETVRTAK) u 19h. Program …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/poremecaj-paznje-i-ili-hiperaktivnosti-izazovi-u-klinickoj-praksi/

DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI ALGORITMI U BOLESTIMA KOSE

Predavač:   Prof. dr.  Zorica Gajinov, dermatovenerolog, Klinika za kožne i venerične bolesti Kliničkog Centra Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 30.10.2019.g. (SREDA) u 19h. Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom akreditacionom roku 2019. g. pod …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/dijagnosticko-terapijski-algoritmi-u-bolestima-kose/

“Beta blokatori i dileme ordinarijusa“

Predavač: Dr Miroslav Radović, Poliklinika “Radović” Zrenjanin Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 16.10.2019.g. (SREDA) u 19h. Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-757/19 Broj odluke: 153-02-449/2019-01 Datum odluke: 04.03.2019. Beograd Program nosi 3 boda …

Continue reading

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/beta-blokatori-i-dileme-ordinarijusa-predavac-dr-miroslav-radovic/

Nove psihoaktivne supstance – trend i izazov, doc. dr Vesna Mijatović Jovin

Sastanak će se održati u sali Hotela Vojvodina, u Zrenjanininu 05.06.2019. (SREDA) u 19h. Stručni sastanak 1 kategorije A-1-1094/19Akreditovan na osnovu odluke broj: 153-02-1413/2019-01 od 20.05.2019.Ciljne grupe: akreditovano za lekare, stomatologe i biohemičare.Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavača

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/nove-psihoaktivne-supstance-trend-i-izazov-doc-dr-vesna-mijatovic-jovin/

Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija, dr Neda Grbović

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h. Stručni satanak 1 kategorije: А-1-2157/1 Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018. Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/deficit-gvozda-prepoznavanje-prevencija-i-suplementacija-dr-neda-grbovic/

Savremene smernice za dijagnozu i terapiju varikozne bolesti vena, dr Vladimir Marković, KCV

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h. Stručni satanak 1 kategorije: А-1-245/19 Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019. Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/savremene-smernice-za-dijagnozu-i-terapiju-varikozne-bolesti-vena-dr-vladimir-markovic-kcv/

Opšti principi zdrave ishrane – predavač Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 15.05.2019.g. (SREDA) u 19h. Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-758/19Broj odluke: 153-02-449/2019-01 Datum odluke: 04.03.2019. BeogradProgram nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.  

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/opsti-principi-zdrave-ishrane-predavac-prim-dr-ljiljana-bajic-bibic/