POREMEĆAJ PAŽNJE I /ILI HIPERAKTIVNOSTI – IZAZOVI U KLINIČKOJ PRAKSI

Predavači:
Dr sci. med. Dejan Stevanović, dečiji i adolescentni psihijatar,
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladnu Beograd

Dr Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, Specijalistička ordinacija iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije  “Dr Antin Pavlović”, Beograd

Sastanak će se održati u sali  Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 07.11.2019.g. (ČETVRTAK) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1610/19
Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
Datum odluke: 19.08.2019.g.  BeogradProgram nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/poremecaj-paznje-i-ili-hiperaktivnosti-izazovi-u-klinickoj-praksi/