DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI ALGORITMI U BOLESTIMA KOSE

Predavač:   Prof. dr.  Zorica Gajinov, dermatovenerolog,
Klinika za kožne i venerične bolesti Kliničkog Centra Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 30.10.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1613/19

Broj odluke: 153-02-01685/2019-01

Datum odluke: 19.08.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/dijagnosticko-terapijski-algoritmi-u-bolestima-kose/