NAJČEŠĆI PROBLEMI U NOVOROĐENAČKOM UZRASTU – PROF. DR SVETLANA STEFANOVIĆ

PROF. DR SVETLANA STEFANOVIĆ

Broj akreditacije A-1 1606/21 akreditovano za lekare, stomatologe i biohemičare

Test nosi 5 bodova.

Sertifikat šaljemo na mail adresu koju navedete nakon izvršene uplate:

Test je besplatan za članove Podružnice lekara Zrenjanin (tj. dovoljno je da ste uplatili redovnu članarinu)

500,00 dinara za članove DLV-a

1000,00 dinara za one koji nisu članovi DLV-a

Podružnica lekara Zrenjanin
žiro račun: 160-18757-65

Test važi do 15.11.2022. godine

Propratni tekst neophodan za resavanje testa KLIKNI.

0%

Najčešći problemi u novorođenačkom uzrastu

Najčešći problemi u novorođenačkom uzrastu

Najčešći problemi u novorođenačkom uzrastu

Autor: prof. dr Svetlana Stefanović

Broj akreditacije A-1 1606/21 akreditovano za lekare, stomatologe i biohemičare

1 / 50

1. Novorođenče od majke transplacentranim putem dobija imunitet prema (zaokruži 1 tačan odgovor):

2 / 50

2. Sepsa novorođenceta se prepoznaje prema (zaokruži 1 tačan odgovor):

3 / 50

3. Antibiotska terapija kod novorođenčeta se sprovodi isključivo (zaokruži 1 tačan odgovor):

4 / 50

4. Pupčani patrljak najkasnije se sasuši i otpadne u uzrastu od (zaokruži 1 netačn odgovora)

5 / 50

5. Meningitis novorođenčeta se karakteriše (zaokruži 1 tačan odgovor):

6 / 50

6. Urikult je metod brze detekcije urinarne infekcije i očitava se nakon (zaokruži 1 tačan odgovor):

7 / 50

7. Kod sumnje na sepsu novorođenčeta,hemokultura se uzima (zaokruži 1 tačan odgovor):

8 / 50

8. Pulsnim oksimetrom se vrši monitoring sledećih vitalnih parametara (zaokruži 1 tačan odgovor):

9 / 50

9. Prenatalna infekcija novorođenčeta nastaje (zaokruži 1 tačan odgovor):

10 / 50

10. Prema mestu ispoljavanja infekcije se dele na (zaokruži 1 tačan odgovora):

11 / 50

11. Za lečenje gnojne upale oka u novorođenačkom periodu primenjuje se (zaokruži 1 tačan odgovor):

12 / 50

12. Telesna masa novororođenčeta na bolničkom lečenju registruje se (zaokruži 1 tačan odgovor):

13 / 50

13. Bolničko lečenje sepse novorođenčeta traje (zaokruži 1 tačan odgovor):

14 / 50

14. Na otpustu novorođenčeta sa Dg Sepsis neonati značajno je da su negativni (zaokruži 1 tačan odgovor):

15 / 50

15. Sepsa novorođenčeta ostavlja posledice na (zaokruži 1 tačan odgovor):

16 / 50

16. Kontrole nakon izlečenja novorođenčeta od sepse se vrše nakon otpusta (zaokruži 1 tačan odgovor):

17 / 50

17. Majčino mleko u odnosu na kravlje mleko sadrži (zaokruži 1 tačan odgovor):

18 / 50

18. Majčino mleko je deficitarno u (zaokruži 1 tačan odgovor):

19 / 50

19. Adaptirano mleko se priprema sa vodom koja je (zaokruži 1 tačan odgovor):

20 / 50

20 .Napredovanje deteta se prepoznaje prema sledećim znacima (zaokruži 1 tačan odgovor)

21 / 50

21. Dobra dojilja se (zaokruži 1 tačan odgovor):

22 / 50

22. Kod novorođenčeta iz porodice sa atopijskom konstitucijom se savetuje odmah i što duže (zaokruži 1 tačan odgovor):

23 / 50

23 .Kod novorođenčeta sa rascepom usne, a pre postavljanja proteze se savetuje (zaokruži 1 tačan odgovor):

24 / 50

24. Kod dobro razvijene laktacije majke,novorođenče nakon 14. dana života traži plačem podoj na (zaokruži 1 tačan odgovor):

25 / 50

25. Očekivano napredovanje novorođenčeta u 1. mesecu iznosi (zaokruži 1 tačan odgovor):

26 / 50

26. Braunila uvedena zbog paranteralne antibiotske terapije sepse obavezno se menja radi prevencije infekcije ( zaokružite 1 tačan odgovor)

27 / 50

27. Kod veštačke ishrane adaptirnim mlekom, najčešće se javlja (zaokruži 1 tačan odgovor):

28 / 50

28. Kada počinje prirodna ishrana u porodilištu? (zaokruži 1 tačan odgovor)

29 / 50

29. Koji imunoglobulini važni za imunitete bebe  se nalaze u majčinom mleku (zaokruži 1 tačan odgovor):

30 / 50

30. Koliko obroka ima novorođenče nakon 2 nedelje, a koje je na prirodnoj ishrani? (zaokruži 1 tačan odgovor)

31 / 50

31. Koje vrstu adaptiranog mleka treba da koristi novorođenče sa zatvorom? (zaokruži 1 tačan odgovor)

32 / 50

32. Odmah nakon podoja čaj rado prihvata (zaokruži jedan tačan odgovor):

33 / 50

33. Nenapredovanje deteta se prepoznaje prema sledećim znacima  (zaokruži 1 tačan odgovor):

34 / 50

34. Odmah nakon  podoja, čaj rado prihvata (zaokruži 1 tačan odgovor):

35 / 50

35. Kod veštačke ishrane adaptiranim mlekom, najčešće se javlja (zaokruži 1 tačan odgovor):

36 / 50

36. Kod novorođenčeta sa akutnom dijarejom ako je na prirodnoj ishrani (zaokruži 1 tačan odgovor):

37 / 50

37. Apsolutne kontraindikacije za dojenje od strane majke su (zaokruži 1 tačan odgovor):

38 / 50

38. Koliko maksimalno % od porođajne telesne mase sme da izgubi novorođenče radi privikavanja na prirodnu ishranu u porodilištu za 48/72h? (zaokruži 1 tačan odgovor)

39 / 50

39. IgA imunoglobulini se u najvećoj koncentraciji nalaze u (zaokruži 1 tačan odgovor):

40 / 50

40. IgA imunoglubulini su značajni za (zaokruži 1 tačan odgovor):

41 / 50

41. Izmazanjem majčinog mleka nakon podoja se (zaokruži 1 tačan odgovor):

42 / 50

42. Za veštačku ishranu kod agalaktije majke se savetuje (zaokruži 1 tačan odgovor):

43 / 50

43. Fiziološka žutica se javlja (zaokruži 1 tačan odgovor):

44 / 50

44. Fiziološka žutica po tipu bilirubina je (zaokruži 1 tačan odgovor):

45 / 50

45. Fiziološka žutica najkasnije nestaje sa (zaokruži 1 tačan odgovor):

46 / 50

46. Hemolitična bolest novorođenčeta nastaje kod sledećih kombinacija krvne grupe majke i beba (zaokruži 1 tačan odgovor):

47 / 50

47. Fototerapija je konzervativan način lečenja žutice koji se bazira na efektu (zaokruži 1 tačan odgovor):

48 / 50

48. Fototerapija se primenjuje najduže (zaokruži 1 tačan odgovor):

49 / 50

49. Eksangvinotransfuzija je invanzivan način lečenja hemolitične bolesti  preko pupčanih krvnih sudova  uz korišćenje a prema uzroku bolesti posebno odabrane donorske krvi (zaokruži 1 tačan odgovor):

50 / 50

50. Pregnandiolska žutica se sreće i nakon 14 dana kod beba koje (zaokruži 1 tačan odgovor):

Your score is

The average score is 87%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/najcesci-problemi-u-novorodenackom-uzrastu-prof-dr-svetlana-stefanovic/