O nama

Tilte: O nama

Posle prvog svetskog rata postepeno se povećava broj lekara u našem gradu te se sve više oseća potreba za stvaranjem stručnog udruženja, te se 1924g. osniva u Velikom Bečkereku “Klub lekara” kao ogranak Društva lekara Vojvodine. Svrha ovog udruženja da, pored međusobnog upoznavanja članova, štiti interes lekara, strogo pazi na lekarsku etiku i doprinese stručnom usavršavanju članova.

Okupacija je prekinula rad “Kluba lekara” ali se već aprila 1946g. formira Podružnica lekara Zrenjanin koja traje do današnjih dana.

Danas podružnica broji preko 500 članova. 

Predhodni predsednici:

  • Prim. Dr Ljiljana Jovanović
  • Dr Jovan Milenković
  • Dr Gordana Kozlovački
  • Mr Sci Dr Dušan Slankamenac
  • Dr Svetlana Detki

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/o-nama/