Infekcije kože

Autori: Prof. dr Ljuba Vujanović i dr Sanja Jakovljević

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-105/22) u januarskom akreditacionom roku.

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.

Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din) ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a. Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin

žiro račun: 160-18757-65

sa napomenom „za online test“

Test važi do 07.03.2023. godine

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI.

0%

Infekcije kože

Infekcije kože

1 / 50

01. Infekcije kože mogu biti:

2 / 50

02. Piodermija predstavlja:

3 / 50

03. Najčešći uzročnici bakterijskih infekcija kože su:

4 / 50

04. Prema dubini inflamatornog procesa u koži infekcije kože se mogu podeliti na:

5 / 50

05. Impetigo je:

6 / 50

06. Za impetigo je tačno da:

7 / 50

07. Lokalna terapija impetiga podrazumeva:

8 / 50

08. Ektima je bakterijska infekcija kože za koju je tačno sledeće:

9 / 50

09. Lečenje ektime se sprovodi:

10 / 50

10. Bakterijske infekcije kože koje zahvataju folikul dlake su:

11 / 50

11. Od folikulitisa može nastati:

12 / 50

12. Terapija bakterijskih infekcija kože koje zahvataju folikul dlake obuhvata:

13 / 50

13. Komplikacija folikulitisa, furunkula i kurbunkula mogu biti:

14 / 50

14. Erizipel je:

15 / 50

15. Erizipel se najčešće lokalizuje:

16 / 50

16. Za erizipel je karakteristično:

17 / 50

17. Erizipel se klinički manifestuje:

18 / 50

18. Dijagnostika i terapija erizipela podrazumevaju:

19 / 50

19. Sistemska antibiotska terapija erizipela obuhvata:

20 / 50

20. Superficijalna infekcija kože uzrokovana Corynebacterium minutissimum se naziva:

21 / 50

21. Infektivna vezikulozna dermatoza sa muko-kutanom lokalizacijom i čestim recidivima,  izazvana je:

22 / 50

22. Tačna tvrdnja je:

23 / 50

23. Nakon primoinfekcije Herpes simplex vurus se smešta u senzitivne ganglione i u njima ostaje trajno u latentnom stanju. Provocirajući faktori za nastanak recidiva su:

24 / 50

24. Za Herpes simplex oro-facialis je karakteristično:

25 / 50

25. Klinička slika Herpes simplex oro-facialis podrazumeva:

26 / 50

26. Ekcema herpetikum sa poremećajem opšteg stanja se može javiti kod obolelih od:

27 / 50

27. Genitalna HSV infekcija:

28 / 50

28. Terapija HSV infekcija:

29 / 50

29. Varicella zoster virus se:

30 / 50

30. Herpes zoster se karakteriše:

31 / 50

31. Lečenje obolelih od herpes zoster:

32 / 50

32. Benigne promene na koži uzrokovane humanim papiloma virusom su:

33 / 50

33. Bradavice se karakterišu:

34 / 50

34. Verrucae vulgare:

35 / 50

35. Verrucae planae:

36 / 50

36. Verrucae plantares:

37 / 50

37. Terapija bradavica obuhvata:

38 / 50

38. Polne bradavice (Condylomata acuminata):

39 / 50

39. Polne bradavice su najčešća polno prenosiva bolest:

40 / 50

40. U terapiji kondiloma mogu se upotrebljavati:

41 / 50

41. Gde se mogu naći molluscum contagiosum:

42 / 50

42. Za gljivične infekcije kože je tačno:

43 / 50

43. Dermatofitije se klasifikuju prema genusu izazivača na:

44 / 50

44. Koja gljivična infekcija zarasta ožiljkom?

45 / 50

45. Terapija gljivičnih infekcija kože se sprovodi:

46 / 50

46. Tinea pedis (atletsko stopalo) je najčešća gljivična infekcija i može se javiti u sledećim oblicima:

47 / 50

47. Tinea inguinalis (eczema marginatum Hebra) je oboljenje koje se javlja:

48 / 50

48. U zavisnosti od toka, možemo razlikovati više kliničkih oblika kandidioze:

49 / 50

49. Najčešći uzročnik kandidoze kod ljudi je:

50 / 50

50. Za lečenje kandidoze je tačno:

Your score is

The average score is 96%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/infekcije-koze/