Anksioznost i nesanica

SMERNICE ZA LEČENJE ANKSIOZNOSTI I NESANICE

Autor: doc. dr Vesna Mijatović Jovin

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-106/22) u januarskom akreditacionom roku.

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.

Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din) ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a. Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin

žiro račun: 160-18757-65

sa napomenom „za online test“

Test važi do 07.03.2023. godine

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI.

0%

Anksioznost i nesanica

Anksioznost i nesanica

1 / 50

1. Benzodiazepini u terapiji anksioznih poremećaja dovode do:

2 / 50

2. Prilikom uvođenja SSRI u terapiju anksioznih poremećaja može doći do:

3 / 50

3. Neželjena delovanja koja se mogu očekivati prilikom primene SNRI kod anksioznih poremećaja su:

4 / 50

4. Benzodiazepini:

5 / 50

5. Triciklični antidepresivi (antidepresivi starije generacije):

6 / 50

6. Brzo uklanjanje tegoba kod generalizovanog anksioznog poremećaja se postiže primenom:

7 / 50

7. Uvođenje SSRI u terapiju generalizovanog anksioznog poremećaja karakterišu:

8 / 50

8. SSRI dovode do:

9 / 50

9. Benzodiazepini imaju potencijal da izazovu:

10 / 50

10. Pregabalin u terapiji generalizovanog anksioznog poremećaja ima:

11 / 50

11. Antiholinergički neželjeni efekati imipramina mogu biti:

12 / 50

12. Antiholinergički neželjeni efekti imipramina mogu biti:

13 / 50

13. Kardiotoksičnost imipramina se u EKG-u ispoljava kao:

14 / 50

14. Diferencijalno dijagnostički kod generalizovanog anksioznog poremećaja u obzir dolaze:

15 / 50

15. Imipramin može izazvati:

16 / 50

16. Lek prvog izbora u terapiji socijalne fobije je:

17 / 50

17. Lek prvog izbora u terapiji socijalne fobije je:

18 / 50

18. Lek drugog izbora u terapiji socijalne fobije je:

19 / 50

19. Lek drugog izbora u terapiji socijalne fobije je:

20 / 50

20. Pri primeni fenelzina u terapiji socijalne fobije treba izbegavati konzumaciju:

21 / 50

21. Atenolol:

22 / 50

22. Koji od navedenih antidepresiva predstavljaju terapiju prvog izbora za panični poremećaj:

23 / 50

23. Koji od navedenih antidepresiva predstavljaju terapiju drugog izbora za panični poremećaj:

24 / 50

24. Primena antipsihotika u terapiji posstraumatskog stres sindroma može biti:

25 / 50

25. SSRI predstavljaju lekove prvog izbora u terapiji:

26 / 50

26. Terapijski pristup kod nesanice podrazumeva:

27 / 50

27. Kada pacijent ima probleme sa započinjanjem spavanja, primenjuju se predstavnici benzodiazepina koji imaju:

28 / 50

28. U slučaju da pacijent ima probleme održavanja spavanja, savetuje se primena benzodiazepine koji imaju:

29 / 50

29. Ukoliko pacijent ima problema sa preranim buđenjem, neophodno je primeniti predstavnike benzodiazepina sa:

30 / 50

30. Kada pacijent ima probleme sa započinjanjem spavanja, treba primeniti:

31 / 50

31. U slučaju da pacijent ima probleme održavanja spavanja, treba primeniti:

32 / 50

32. Ukoliko pacijent ima problema sa preranim buđenjem,treba primeniti:

33 / 50

33. Oprez kod primene benzodiazepina u terapiji nesanice je potreban kod:

34 / 50

34. Primenu benzodiazepina u terapiji nesanice:

35 / 50

35. Zaokružiti nebenzodiazepinski hipnotik:

36 / 50

36. Kada pacijent ima probleme sa započinjanjem spavanja, treba primeniti:

37 / 50

37. U slučaju da pacijent ima probleme održavanja spavanja, treba primeniti:

38 / 50

38. Ukoliko pacijent ima problema sa preranim buđenjem,treba primeniti:

39 / 50

39. Poluvreme eliminacije lorazepama iznosi:

40 / 50

40. Poluvreme eliminaacije nitrazepama iznosi:

41 / 50

41. Poluvreme eliminacije zolpidema iznosi:

42 / 50

42. Zbog efekta kumulacije leka, nitrazepam:

43 / 50

43. Benzodiazepine treba izbegavati kod osoba sa:

44 / 50

44. U značajnu interakciju sa alkoholom stupaju:

45 / 50

45. Doza benzodiazepina u terapiji nesanice starijih osoba treba da bude:

46 / 50

46. Osnovni lekovi u dugoročnoj kontroli anksioznih poremećaja su:

47 / 50

47. Do poremećaja seksualne funkcije mogu dovesti:

48 / 50

48. KVS neželjena delovanja su karakteristična za primenu:

49 / 50

49. Antidepresivi novije generacije se:

50 / 50

50. Zaokružiti Z-lek:

Your score is

The average score is 87%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/anksioznost-i-nesanica/