Istorijat

PODRUŽNICA LEKARA ZRENJANIN – ISTORIJAT

Prva lekarska Podružnica osnovana u Vojvodini je Podružnica lekara Zrenjanin.
Ona je osnovana aprila 1946. godine. Prepoznavanje potrbe da se lekari organizuju po pitanju stručnog usavršavanja i etičkih i drugih tema od značaja za profesiju prepoznato je na ovim prostorima i ranije,
tako da pretečom današnje podružnice možemo smatrati „Klub lekara“ koji je osnovan davne 1924. godine u Zrenjaninu (tadašnjem Velikom Bečkereku), kao organ Društva lekara Vojvodine (DLV), odnosno tadašnjem Društvu lekara Bačke, Banata i Baranje. U cilju omogućavanja što kvalitetnijeg stručnog rada osnovana je 1932. godine i biblioteka, te izvršena pretplata na pet stranih i dva domaća časopisa kroz aktivnosti
„Kluba lekara“.

Podružnica lekara Zrenjanin godinama unazad broji oko 500 članova (lekara, stomatologa i biohemičara). Ustanove u kojima rade naši članovi su na području Srednjebanatskog okruga i to: 
Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, Specijalna bolnice za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“ Zrenjanin, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja „Rusanda“ Melenci, Gerontološki centar Zrenjanin,  Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Domovi zdravlja: „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Žitište, Novi Bečej, Srpska Crnja i Sečanj. Takođe, članovi Podružnice su lekari i stomatolozi iz brojnih privatnih ordinacija sa naše teritorije, kao i lekari u penziji.

U proseku predavanja se održavaju dva puta mesečno, a broj sertifikata koji se izda na godišnjem nivou kreće se od 1000 do 1400.

Podružnica lekara Zrenjanin dobitnik je priznanja DLV-SLD 2001. i 2013. godine – Plakete za najaktivniju podružnicu u DLV.

Takođe, Podružnica lekara Zrenjanin je dobitnik Nagrade grada Zrenjanina za 2012. godinu.

Predsednici podružnice:

PODRUŽNICA ZRENJANIN  (april 1946. godine – prva formirana podružnica SLD)

Predsednici podružnice                                            

 • 1976-1979                         Prim. Dr Slavko Popadić
 • 1980                                       Mr sc. Med. Boško Nedeljković
 • 1981                                       Dr Maksa Martinov
 • 1982                                       Dr Miloš Rajić
 • 1983                                       Dr Vladimir Vitorović
 • 1984                                       Dr Đorđe Prica
 • 1985                                       Dr Milorad Radaković
 • 1986                                       Dr Ferenc Lazar
 • 1987                                       Dr Milena Maksimović
 • 1988-1999                         Dr Aca Antin (pasivna podružnica)
 • 2000-2003                         Dr sc. Med. Ljiljana Jovanović
 • 2004-2007                         Dr Jovan Milenković
 • 2008                                       Dr Gordana Kozlovački
 • 2009-2010                         Mr sc. Med. Dušan Slankamenac
 • 2011 – 2018                       Dr Svetlana Detki
 • 2019 – 2023                       Dr Bojana Vještica
 • 2023 – Dr Sofija Lugonja

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/istorijat/