AKUTNI MOŽDANI SINDROM

AKUTNI MOŽDANI SINDROM (DELIRIJUM) U SVAKODNEVNOJ PRAKSI

Autori: prof. dr Mina Cvijetković Bošnjak i dr Željko Bibić
Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-154/21)

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe, biohemičare i farmaceute.

Sertifikat šaljemo na mail adresu koju navedete nakon izvršene uplate:

besplatan za članove Podružnice lekara Zrenjanin (tj. dovoljno je da ste uplatili redovnu članarinu)

500,00 dinara za članove DLV-a

1000,00 dinara za one koji nisu članovi DLV-a

Podružnica lekara Zrenjanin
žiro račun: 160-18757-65

Test važi do 01.03.2022. godine

Propratni tekst neophodan za resavanje testa KLIKNI.

0%

Akutni mozdani sindrom – AMS

AMS

TEST PITANJA – AKUTNI MOŽDANI SINDROM (DELIRIJUM) U SVAKODNEVNOJ PRAKSI

Autori: Prof. dr Mina Cvijetković Bošnjak i dr Željko Bibić

1 / 50

Dijagnoza delirijuma se postavlja na osnovu:

2 / 50

Smatra se da je učestalost delirijuma na bolničkim odeljenjima:

3 / 50

Delirijum je po svojoj definiciji:

4 / 50

Parenteralnom upotrebom vitamina B1 se prevenira ili leči:

5 / 50

Kod pacijеnаta koji razvijaju alkoholni apstinencijlni sindrom bez obzira da li je on blag ili ide u smeru delirijum tremensa neophodno je davati:

6 / 50

Lekovi izbora u lečenju alkoholnog delirijuma su  za razliku od delirijuma drugih etiologija:

7 / 50

Alkoholni delirijum je:

8 / 50

Alkoholni delirijum nastaje kod pacijenata koji su:

9 / 50

Hipoaktivni delirijum između ostalog ima lošu prognozu jer:

10 / 50

Prisustvo optičkih i mirisnih halucinacija budi sumnju na moguće postojanje:

11 / 50

Koja podvrsta delirijuma ima najlošiju prognozu:

12 / 50

Koje psihičke funkcije su pogođene delirantnim stanjem:

13 / 50

Postojanje priviđanja dece, ljudi, objekata ili čitavih scenskih prikaza spada u poremećaje koje psihičke funkcije:

14 / 50

Psihomotorni nemir je često rezultat postojanja:

15 / 50

Zaplakivanje pacijenta ili nemogućnost suzdržavanja emocija kao i njihovo ispoljavanje na najmanji povod naziva se:

16 / 50

Od sumanutih ideja najčešće su prisutne:

17 / 50

Vrsta govora: usporen, opširan, sa gubitkom ideje vodilje, teže razumljiv odražava:

18 / 50

Govor kod delirantnog pacijenta je:

19 / 50

Kod pacijenata kod kojih se razvio delirantni sindrom mogu postojati periodi lucidnosti:

20 / 50

Faktori sredine kao precipitirajući mogu biti:

21 / 50

Precipitirajući faktori za razvoj delirijuma mogu biti:

22 / 50

Pacijent koji na pitanje koji je danas dan, datum, mesec, godina, odgovara tačno samo na pitanje o godini je:

23 / 50

Glavna funkcija svesti kao psihičke funkcije je:

24 / 50

U patofiziologiji delirantnog stanja ulogu može igrati i hronični stres koji za posledicu ima:

25 / 50

Inflamatorna hipoteza se bazira na činjenici da citokini uzrokuju povećanje permeabilnosti krvno moždane barijere sa posledičnom:

26 / 50

U delirijumu je zapažen poremećaj neurotransmisije u smislu:

27 / 50

Koji od navedenih faktora spadaju u predisponirajuće?

28 / 50

Mogući uzroci delirijuma su:

29 / 50

Delirijum ima brojne sinonime:

30 / 50

U lečenju delirijum tremensa je značajna:

31 / 50

Za dijagnozu delirijuma neophodno je pored jasno razvijene i prepoznate kliničke slike koja ispunjava kriterijume date u MKB 10 ili DSM 5:

32 / 50

Koje od navedenih mera mogu uticati na prevenciju razvoja delirijuma:

33 / 50

Upotreba antipsihotika treba da se sprovodi po principu:

34 / 50

Modslijev vodič od antipsihotika  za kupiranje delirantnih simptoma preporučuje upotrebu:

35 / 50

Standardne doze haloperidola su:

36 / 50

Kod pacijenata koji boluju od Parkinsonove bolesti ili Demecije Levijevih tela davanje antipsihotika naročito klasičnih je po život opasno, te je terapijski izbor sužen na davanje koja dva  antipsihotika:

37 / 50

Davanje antipsihotika i u malim dozama i u kratkom vremenu je kod dementnih osoba povezano sa povećanjem:

38 / 50

Upotreba antipsihotika nosi rizik i od za ove lekove vezane neželjen efekte:

39 / 50

Bolnički mortalitet pacijenata sa kliničkom slikom delirijuma je:

40 / 50

U kom procentu bolesnika će nakon delirijuma  biti prisutne trajne kognitivan oštećenja:

41 / 50

Pol predstavlja  predisponirajući faktor za ispoljavanje delirijuma, češće se ispoljava kod muškog pola:

42 / 50

Kod ispoljenog AMS ne postoji opasnost da pacijent povredi sebe ili nekoga u okolini:

43 / 50

Delirijum se sa lakoćom dijagnostikuje na odeljenjima somatske medicine, stoga nije neophodna konsultacija psihijatra:

44 / 50

Kada je ispoljena klinička slika AMS,  potrebno je proveravati nivo elektrolita u krvi:

45 / 50

Nakon operativnog zahvata AMS se može ispoljiti kao posledica produženog dejstva anestetika kod predisponiranih pacijenata

46 / 50

Od velikog i terapijskog značaja je pacijenta sa kliničkom slikom delirijuma staviti u dobro osvetljenu prostoriju sa što manje buke uz sledeće mere:

47 / 50

Da li pacijent sa kliničkom slikom AMS može da odlučuje o potrebi bolničkog lečenja, imajući u vidu karakteristike kliničke slike

48 / 50

Da li pacijent sa kliničkom slikom AMS seća perioda provedenom u tom stanju:

49 / 50

Da li delirijum (akutni moždani sindrom) može da precipitira demenciju

50 / 50

Šta je potrebno razmotriti ukoliko je operativni zahvat neophodan,kada postoji istorijat hronične upotrebe alkohola

Your score is

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/akutni-mozdani-sindrom/