Anafilaktička reakcija – urgentni pristup

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1657/22) u oktobarskom akreditacionom roku.

Test nosi 3 boda i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.

Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din) ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a. Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin

žiro račun: 160-18757-65

sa napomenom „za online test“

Test je istekao 14.11.2023. godine

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/anafilakticka-reakcija/