Anafilaktička reakcija – urgentni pristup

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-1657/22) u oktobarskom akreditacionom roku.

Test nosi 3 boda i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.

Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din) ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a. Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin

žiro račun: 160-18757-65

sa napomenom „za online test“

Test važi do 14.11.2023. godine

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

0%

Anafilaktička reakcija

Anafilaktička reakcija

1 / 30

01. Mehanizam nastanka anafilaktičke reakcije:

2 / 30

02. Anafilaktička reakcija je:

3 / 30

03. Za razvoj anafilaktičke reakcije dovoljno je:

4 / 30

04. Najčešće manifestacije anafilaktičke reakcije su:

5 / 30

05. Najčešći uzročnici anafilaktičke reakcije su:

6 / 30

06. Diferencijalna dijagnoza za anafilaktičku reakciju može biti:

7 / 30

07. Da bismo postavili Dg anafilaktičke reakcije potrebno je da budu zadovoljeni sledeći kriterijumi:

8 / 30

08. Vreme od kontakta sa alergenima iz hrane do mogućeg nastanka anafilaktičke reakcije je:

9 / 30

09. Vreme od kontakta sa alergenima iz oralno uzetog leka do mogućeg nastanka anafilaktičke reakcije je:

10 / 30

10. Vreme od kontakta sa alergenima iz otrova insekata do mogućeg nastanka anafilaktičke reakcije je:

11 / 30

11. Pacijenta sa anafilaktičkom reakcijom gde dominiraju simptomi od strane KVS postavljamo u položaj:

12 / 30

12. Pacijentu sa anafilaktičkom reakcijom dajemo što pre Adrenalin :

13 / 30

13. Pacijentu sa anafilaktičkom reakcijom dajemo što pre kiseonik:

14 / 30

14. Otežan disajni put kod anafilakse je posledica:

15 / 30

15. Nadoknada volumena kod anafilaktičke reakcije kod odraslih se preporučuje:

16 / 30

16. Nadoknada volumena kod anafilaktičke reakcije kod dece se preporučuje:

17 / 30

17. Subkutani put primene adrenalina se ne preporučuje u tretmanu anafilaktičkih reakcija zbog:

18 / 30

18. Ako odraslom pacijentu dajemo Adrenalin duboko muskularno, doza je:

19 / 30

19. Brzina delovanja adrenalina kod IM aplikacije je:

20 / 30

20. Dozu Adrenalina ponavljamo po potrebi:

21 / 30

21. Detetu od 6 godina dajemo Adrenalin:

22 / 30

22. Ukoliko je nakon primene Adrenalina kod pacijenta došlo do povratka spontane cirkulacije:

23 / 30

23. Najbolja lokacija za davanje Adrenalina IM je:

24 / 30

24. Sporedna, neželjena dejstva Adrenalina su:

25 / 30

25. Kortikosteroidi u anafilaksi deluju:

26 / 30

26. Sporedna, neželjena dejstva Chlorphenamina (Synopen) su:

27 / 30

27. Bifazna anafilaktička reakcija se definiše kao:

28 / 30

28. Povratak simptoma može nastati u intervalu:

29 / 30

29. Obavezna opservacija pacijenta nakon pojave alergijskih simptoma je:

30 / 30

30. Nakon preživljenog anafilaktičkog šoka pacijenti :

Your score is

The average score is 81%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/anafilakticka-reakcija/