Farmakoterapija bola

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-749/23) u aprilskom akreditacionom roku.

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.
Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din)
ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a.
Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog
meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin
Žiro račun: 160-18757-65
Sa napomenom za online test
Test važi do 21.05.2024.godine
Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

0%

Farmakoterapija bola

Farmakoterapija bola

1 / 50

01. U terapiji neuropatskog bola se primenjuje:

2 / 50

02. U terapiji neuropatskog bola (dijabetesne neuropatije) se primenjuje:

3 / 50

03. U terapiji neuropatskog bola (postherpetične neuralgije) se primenjuje:

4 / 50

04. Kod trigeminalne neuralgije se primenjuje:

5 / 50

05. U terapiji neuropatskog bola se primenjuje:

6 / 50

06. Na koje od farmakoloških dejstava opioida se ne razvija tolerancija:

7 / 50

07. Na koje od farmakoloških delovanja opioida se ne razvija tolerancija:

8 / 50

08. Antiinflamatorno delovanje nije odlika:

9 / 50

09. Koji od predstavnika analgetika najčešće dovodi do agranulocitoze:

10 / 50

10. Antidot kod trovanja paracetamolom je:

11 / 50

11. Kao koanalgetik kod postojanja metastaza u kostima korisno je primeniti:

12 / 50

12. Efekti stimulacije opioidnih receptora su:

13 / 50

13. Opioidni na receptorima deluju kao:

14 / 50

14. Lipofilnost fentanila omogućava njegovu primenu:

15 / 50

15. Delovanje fentanila primenjenog u obliku transdermalnog flastera je:

16 / 50

16. Immediate release formulacija morfina:

17 / 50

17. Extended release formulacija morfina:

18 / 50

18. Koja od navedenih formulacija morfina se preporučuje za terapiju održavanja kod pacijenata sa stabilnim bolom i dobro izregulisanom dozom:

19 / 50

19. Fentanil:

20 / 50

20. U terapiji blagih do umerenih bolova u trudnoći opravdano je primeniti:

21 / 50

21. Koji od navedenih NSAIL ne bi trebalo primeniti kod dece mlađe od 16 godina:

22 / 50

22. Ukoliko se zajedno primene, NSAIL smanjuju učinke:

23 / 50

23. Neželjena delovanja od strane gastrointestinalnog trakta su karakteristična za primenu:

24 / 50

24. Zbog neželjenih delovanja neselektivnih inhibitora ciklooksigenaze na nivou gastrointestinalnog trakta, neophodno ih je primeniti zajedno sa:

25 / 50

25. Remifentanil – analog fentanila se primenjuju:

26 / 50

26. Koji od navedenih opioida se koristi u supsticutionoj terapiji zavisnika od opijata:

27 / 50

27. Koji od navedenih opioida ima primenu kao antitusik:

28 / 50

28. Koji od navedenih opioida ima primenu u lečenju neinfektivne dijareje:

29 / 50

29. Koji od navedenih opioida ima primenu kao antitusik:

30 / 50

30. Petidin (meperidin):

31 / 50

31. Antagonist opioidnih receptora je:

32 / 50

32. Tramadol:

33 / 50

33. Akutno trovanje opijatima (prvenstveno heroinom) karakteriše:

34 / 50

34. Diacetilmorfin je:

35 / 50

35. Koji od navedenih laksativa su lekovi 1. izbora za lečenje hronične opstipacije uzrokovane opioidima:

36 / 50

36. Kod kog od navedenih neželjenih delovanja opioida je opravdana primena metilnaltreksona:

37 / 50

37. Mučnina i povraćanje usled primene opioida:

38 / 50

38. Morfin dovodi do razvoja:

39 / 50

39. Morfin:

40 / 50

40. Neželjena delovanja morfina su:

41 / 50

41. Primenjeni tokom trudnoće, NSAIL mogu dovesti do:

42 / 50

42. Kod pacijenata sa kardiovaskularnim i cerebrovaskularnim rizikom:

43 / 50

43. Kod bolova intenziteta 1-3 prema numeričkoj skali, opravdano je primeniti:

44 / 50

44. U terapiji jakih bolova (intenzitet 7-10 na numeričkoj skali) opravdano je primeniti:

45 / 50

45. U terapiji bola umerene jačine (4-6 na numeričkoj skali) opravdano je primeniti:

46 / 50

46. U odnosu na opioidne receptore, buprenorfin je:

47 / 50

47. Triciklični antidepresivi:

48 / 50

48. Karbamazepin je:

49 / 50

49. Čisti agonisti opioidnih receptora se primenjuju u:

50 / 50

50. Upotreba morfina:

Your score is

The average score is 86%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/farmakoterapija-bola/