Neželjena dejstva lekova

Autor: Vesna Mijatović Jovin, MD, PhD, Associate Professor
Specialist in Clinical Pharmacology

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

0%

Neželjena dejstva lekova

Neželjena dejstva lekova

Visceralna gojaznost ili gojaznost iznutra i bolesti srca i krvnih sudova

Autor: dr Miroslav Radović
A-1-155/21

1 / 50

01. Koja od navedenih pojava je predvidljiv uzrok neželjenih delovanja lekova?

2 / 50

02. U kojoj od navedenih okolnosti dozno zavisna neželjena delovanja predstavljaju poseban problem?

3 / 50

03. 60-ogodišnji pacijent je primljen u Urgentni centar sa hemoptizom i noćnim znojenjem. RTG snimak grudnog koša pokazuje granulome i uspostavljena je dijagnoza tuberkuloze. Nedelju dana nakon početka lečenja, javlja se svom lekaru opšte prakse, žaleći se da mu je urin dobio „narandžastu nijansu“. Koji od sledećih lekova je najverovatnije izazvao gore navedeni fenomen?

4 / 50

04. 70-ogodišnji pacijent je primljen sa nesvesticom. U anamnezi daje podatke da je bolovao od astme, atrijalne fibrilacije, depresije i epilepsije. EKG identifikuje produženi QT interval kao verovatan uzrok njegovih nesvestica. Koji od sledećih lekova, iz njegovog redovne terapije, doprinosi ovom stanju?

5 / 50

05. Pacijentkinja starosti 70 godina primljena je u bolnicu sa prelomom vrata butne kosti. Ima hemiartroplaziju i počinje sa rehabilitacijom. Tri dana nakon operacije, primećeno je da slabije reaguje na spoljne stimule, da ima uske zenice i da je frekvenca disanja 9. Koji je najprikladniji lek za lečenje ovih simptoma?

6 / 50

06. U terapiju pedesetogodišnjeg pacijenta je uveden atorvastatin, zbog povišenih vrednosti holesterola. Koji od sledećih testova krvi bi bio najprikladniji za početak monitoringa nakon propisivanja ovog leka?

7 / 50

07. Četrdesetogodišnji pacijent doživljava pogoršanje slušnih halucinacija i upućen je psihijatru koji preporučuje početak terapije klozapinom. Koji od sledećih testova krvi bi bio najprikladniji za početak monitoringa?

8 / 50

08. Pacijentkinji starosti 45 godina je uspostavljena dijagnoza atrijalne fibrilacije i počela je sa primenom amjodarona. O kojem od navedenih efekata treba informisati pacijentkinju?

9 / 50

09. Pacijent starosti 45 godina se javlja lekaru sa noćnim znojenjem i kratkim dahom. Dijagnostikovana mu je plućna tuberkuloza i počinje terapiju antituberkuloticima. Nažalost, na kontrolnom pregledu navodi da je izgubio posao električara. Kaže Vam da je imao poteškoća u razlikovanju različitih boja žica. Koji od sledećih lekova može izazvati ovaj efekat?

10 / 50

10. Pacijentkinja starosti 81 godinu nalazi se u stacionaru na odeljenju za stare i pati od atrijalne fibrilacije, celulitisa i delirijuma. Pozvani ste da je hitno vidite nakon primene redovne terapije lekova jer ona „nije pri sebi“. Prilikom pregleda, ona ima fiksiran pogled napred, koji zatim napreduje do maksimalne devijacije očiju na gore. Deluje uznemireno i oseća grčeve u vratu. Koji od sledećih lekova je najverovatnije izazvao ovu prezentaciju?

11 / 50

11. Pacijentkinja starosti 54 godine je hospitalizovana na psihijatrijskom odeljenju. Ona je trenutno na lečenju od shizofrenije, i na terapiji je haloperidolom. Pozvani ste da vidite pacijentkinju i primećujete da izgleda ukočeno i više je zbunjena nego inače. Ima temperaturu od 40 stepeni Celzijusa i tahikardna je. Nije imala kašalj, kratkog je daha, prijavljuje bol u stomaku, dizuriju i osip. Imala je jednu epizodu urinarne inkontinencije, upravo sada. Koji od sledećih testova bi bio najprikladniji za identifikaciju verovatnog uzroka?

12 / 50

12. Pacijentkinja starosti 89 godina, primljena je nakon pada. Utvrđeno je da ima značajnu hiponatremiju. Deluje dehidrirano. Ima nizak osmolalitet seruma, sa povišenim natrijumom u urinu. Šta je najverovatniji uzrok njene hiponatremije?

13 / 50

13. Dozno zavisno neželjeno delovanje lekova u terapiji dijabetesa je?

14 / 50

14. Koji tip neželjene reakcije na lekove se dešava nakon što je pacijent već prethodno bio izložen određenom leku?

15 / 50

15. Predvidiva neželjena reakcija nesteroidnih antiinflamatornih lekova koja se ispoljava kod velikog broja korisnika ovih lekova je:

16 / 50

16. Uporan, suv kašalj se javlja kao neželjeno delovanje:

17 / 50

17. Koji od navedenih lekova dovodi do Reye-vog sindroma:

18 / 50

18. Hipotireoidizam, dijabetes insipidus i porast telesne mase su neželjena delovanja kojeg od navedenih lekova:

19 / 50

19. Koji od navedenih antibiotika dovodi do oštećenja/rupture tetive kao neželjeno delovanje?

20 / 50

20. Cinhonizam je skup neželjenih delovanja prouzrokovan kojim od navedenih lekova?

21 / 50

21. Koji od navedenih lekova može dovesti do nastanka crnog jezika?

22 / 50

22. Koje od navedenih neželjenih delovanja ne predstavlja antiholinergičko neželjeno delovanje?

23 / 50

23. Koji od navedenih lekova dovodi do ksantopsije?

24 / 50

24. Rabdomioliza je poznat neželjeni efekat kojih od navedenih grupa lekova?

25 / 50

25. „Sindrom crvenog čoveka“ je neželjeno delovanje:

26 / 50

26. Koji od navedenih lekova prouzrokuje žive snove i noćne more kao neželjeno delovanje?

27 / 50

27. Koji od navedenih lekova može prouzrokovati tinitus ukoliko se primenjuje u visokim dozama?

28 / 50

28. Opstipaciju i otok skočnog zgloba izazivaju:

29 / 50

29. Za koje od navedenih lekova je najmanje verovatno da će prouzrokovati oštećenje bubrega?

30 / 50

30. Koji od navedenih organa/sistema je najčešća „meta“ neželjenim reakcijama lekova?

31 / 50

31. Česta neželjena delovanja javljaju se kod:

32 / 50

32. Očekivane, dozno zavisne neželjene reakcije na lekove, koje proizilaze iz farmakološkog mehanizma delovanja leka su:

33 / 50

33. Rezultat preosetljivosti su neželjene reakcije tipa:

34 / 50

34. Porast učestalosti određene bolesti tokom primene nekog leka pripada neželjenim reakcijama tipa:

35 / 50

35. Teratogenost i kancerogenost pripadaju neželjenim reakcijama tipa:

36 / 50

36. Kao posledica naglog prekida primene određenog leka javljaju se neželjene reakcije tipa:

37 / 50

37. Izostanak terapijskog efekta leka pripada neželjenoj reakciji tipa:

38 / 50

38. Ozbiljne neželjene reakcije na lek su sve one koje mogu dovesti do:

39 / 50

39. Agranulocitoza je neželjeno delovanje:

40 / 50

40. Neželjeno delovanje morfina na koje se ne razvija tolerancija je:

41 / 50

41. Koji od navedenih lekova dovodi do disulfiramske reakcije ukoliko se uzima zajdeno sa alkoholom:

42 / 50

42. Koji od navedenih lekova može dovesti do plavkasto-sivkaste boje kože i kornealnih mikrodepozita?

43 / 50

43. Koji od navedenih lekova se najčešće dovodi u vezu sa fokomelijom, ukoliko se primenjuje tokom trudnoće?

44 / 50

44. Nacionalnom centru za farmakovigilancu treba prijaviti:

45 / 50

45. Neželjena dejstva lekova: (1)

46 / 50

46. Koja od navedenih disciplina je usmerena na prikupljanje i analizu neželjenih delovanja lekova:

47 / 50

47. Kod neželjenog događaja:

48 / 50

48. Porast učestalosti kardiovaskularnih komplikacija tokom dugotrajne primene NSAIL je neželjeno delovanje tipa:

49 / 50

49. Neželjeno delovanje tip A:

50 / 50

50. Neželjena dejstva tipa B:

Your score is

The average score is 100%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/nezeljena-dejstva-lekova/