Toksidromi

Toksidromi – koristan alat u kliničkoj praksi
Doc. dr Vesna Mijatović Jovin
A-1-156/21

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe, biohemičare i farmaceute.

Sertifikat šaljemo na mail adresu koju navedete nakon izvršene uplate:

besplatan za članove Podružnice lekara Zrenjanin (tj. dovoljno je da ste uplatili redovnu članarinu)

500,00 dinara za članove DLV-a

1000,00 dinara za one koji nisu članovi DLV-a

Podružnica lekara Zrenjanin
žiro račun: 160-18757-65

Test važi do 01.03.2022. godine

Propratni tekst neophodan za resavanje testa KLIKNI.

0%

Toksidromi – koristan alat u kliničkoj praksi

Toksidromi – koristan alat u kliničkoj praksi

Toksidromi – koristan alat u kliničkoj praksi
Doc. dr Vesna Mijatović Jovin
A-1-156/21

1 / 50

Zaokružiti agens koji može prouzrokovati holinergički toksidrom:

2 / 50

Koji od navedenih agenasa se dovodi u vezu sa holinergičkim toksidromom:

3 / 50

Za nastanak kliničke slike holinergičkog toksidroma su odgovorni:

4 / 50

Zaokružiti muskarinski efekat:

5 / 50

Muskarinski efekti su:

6 / 50

Nikotinski efekti su:

7 / 50

Terapija holinergičkog toksidroma podrazumeva primenu:

8 / 50

Terapija holinergičkog toksidroma obuhvata primenu:

9 / 50

Zaokružiti tačno:

10 / 50

Zaokružiti lekove koji najčešće dovode do razvoja antiholinergičkog toksidroma:

11 / 50

Uzročnici antiholinergičkog toksidroma su:

12 / 50

Zaokružiti manifestaciju antiholinergičkog toksidroma:

13 / 50

Kliničku sliku antiholinergičkog toksdiroma odlikuje:

14 / 50

Antiholinergički toksidrom karakteriše:

15 / 50

Terapijski pristup kod antiholinergičkog toksidroma podrazumeva:

16 / 50

Do razvoja kliničke slike simpatomimetskog toksidroma dovodi:

17 / 50

Simpatomimetski sindrom izazivaju:

18 / 50

Simpatomimetski toksidrom karakterišu:

19 / 50

Fizikalni pregled pacijenta sa simpatomimetskim toksidromom otkriva:

20 / 50

U terapiji simpatomimetskog toksidroma najčešće se primenjuju:

21 / 50

Serotoninski toksidrom se obično javlja:

22 / 50

Lekovi koji se najčešće dovode u vezu sa serotoninskim toksdiromom su:

23 / 50

U sklopu serotoninskog toksidroma može doći do razvoja:

24 / 50

Serotoninski toksidrom karakteriše:

25 / 50

Specifični antidot kod serotoninskog toksidroma je:

26 / 50

Manifestacija opioidnog toksidroma je:

27 / 50

Manifestacija opioidnog toksidroma je:

28 / 50

Specifični antidot kod opioidnog toksidroma je:

29 / 50

Nalokson se može dati:

30 / 50

Kliničku sliku sedativno-hipnotičkog toksidroma daju:

31 / 50

Kliničku sliku sedativno-hipnotičkog toksidroma daju:

32 / 50

Manifestacija sedativno-hipnotičkog toksidroma je:

33 / 50

Manifestacija sedativno-hipnotičkog toksidroma je:

34 / 50

Manifestacija sedativno-hipnotičkog toksidroma je:

35 / 50

Specifični antidot kod akutnog trovanja benzodiazepinima je:

36 / 50

Svoj efekat flumazenil ispoljava:

37 / 50

Flumazenil se može koristiti kao antidot i kod:

38 / 50

Kontraindikacija za primenu flumazenila je:

39 / 50

Kod akutnog trovanja benzodiazepinima NE treba primeniti flumazenil ukoliko:

40 / 50

Flumazenil:

41 / 50

Do razvoja halucinogenog toksidroma može dovesti primena:

42 / 50

Do razvoja halucinogenog toksidroma može dovesti primena:

43 / 50

Halucinogeni toksidrom karakteriše:

44 / 50

Terapijski pristup pacijentu sa halucinogenim toksidromom obuhvata:

45 / 50

Osnovni terapijski cilj kod holinergičkog toksidroma je postizanje:

46 / 50

Kod akutnog trovanja organofosfatnim pesticidima dolazi do razvoja:

47 / 50

Koje biljke mogu dovesti do nastanka antiholinergičkog toksidroma:

48 / 50

U sklopu kod toksidroma se javlja tahikardija:

49 / 50

U sklopu kod toksidroma se razvija hipertermija:

50 / 50

Dijaforeza je karakteristična za:

Your score is

The average score is 88%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/toksidromi/