Evaluacija akutnog bola u grudima

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-748/23) u aprilskom akreditacionom roku.

Test nosi 3 boda i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.
Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din)
ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a.
Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog
meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin
Žiro račun: 160-18757-65
Sa napomenom za online test
Test važi do 21.05.2024.godine
Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

0%

Evaluacija akutnog bola u grudima

Evaluacija akutnog bola u grudima

1 / 30

01. Bol je:

2 / 30

02. Zaokružiti tačnu tvrdnju vezanu za nociceptore:

3 / 30

03. Hemijski nociceptori reaguju na:

4 / 30

04. U pogledu trajanja, vrste i brzine nastanka bol se deli na.

5 / 30

05. Zaokružite netačnu tvrdnju vezanu za akutni bol:

6 / 30

06. Prekid fizičke aktivnosti zbog bola u grudima predstavlja:

7 / 30

07. Karakteristike hroničnog bola su:

8 / 30

08. Adaptacioni mehanizmi kod hroničnog bola se klinički ispoljavaju kao:

9 / 30

09. Somatski (parijetalni) bol je:

10 / 30

10. Duboki (visceralni) bol je:

11 / 30

11. Projektovani bol je:

12 / 30

12. Evaluacijom bola u grudima:

13 / 30

13. Karakteristike akutnog bola u grudima značajne za evaluaciju su:

14 / 30

14. Akutni duboki (visceralni) bol u grudnom košu:

15 / 30

15. Akutni bol kod frakture rebara je:

16 / 30

16. Za brzu evaluaciju intenziteta akutnog bola u grudima koristimo:

17 / 30

17. U svakodnevnoj kliničkoj praksi, akutni bol:

18 / 30

18. Propagacija bola:

19 / 30

19. Kvalitet bola zavisi od:

20 / 30

20. Upotreba sublingvalnih vazodilatatora (Nitroglicerin) za diferencijaciju bola u grudima:

21 / 30

21. Bol u sredogruđu koji nastaje pri fizičkoj aktivnosti, izlaganju hladnoći, seksualnom odnosu i
emocionalnom stresu sugeriše:

22 / 30

22. Najčešći simptom ili znak udružen sa bolom u grudima je:

23 / 30

23. Dispneja se može manifestovati kao:

24 / 30

24. Znak koji se javlja zajedno sa bolom u grudima, a najsugestivniji je za postojanje životno
ugrožavajućeg stanja je:

25 / 30

25. Hemiplegija koja se javlja udružena sa cepajućim bolom u grudima sugeriše:

26 / 30

26. Bol u grudima povezan sa uzimanjem određene hrane sugeriše:

27 / 30

27. Lična anamneza bolesnika sa akutnim bolom u grudima:

28 / 30

28. Novonastali bol u grudima kod bolesnika u dugotrajnoj imobilizaciji sugeriše:

29 / 30

29. Bol u grudima nedovoljno jasnih karakteristika praćen hiperventilacijom i trnjenjem prstiju i šaka
sugeriše postojanje:

30 / 30

30. Lokalizovan, oštar bol u grudima kod bolesnika sa kašljem i febrilnošću sugerše:

Your score is

The average score is 87%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/evaluacija-akutnog-bola-u-grudima/