Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

Evaluacija akutnog bola u grudima

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-750/23) u aprilskom akreditacionom roku.

Test nosi 5 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.
Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din)
ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a.
Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog
meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin
Žiro račun: 160-18757-65
Sa napomenom za online test
Test važi do 21.05.2024.godine
Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI

0%

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

1 / 50

01. Šta je HOBP?

2 / 50

02. Gde je prisutna upala?

3 / 50

03. Kod HOBP imamo?

4 / 50

04. Ako se patološke promene nalaze na nivou disajnih puteva, to stanje se naziva?

5 / 50

05. Koji broj bolesnika godišnje umre od HOBP?

6 / 50

06. Koji je broj bolesnika u Srbiji prema poslednjim podacima obolelo od HOBP ?

7 / 50

07. Koji su faktori obolelog odgovorni za nastanak HOBP?

8 / 50

08. Nasledni nedostatak kog enzima je odgovoran za nastanak HOBP?

9 / 50

09. Koji je glavni faktor za nastanak HOBP?

10 / 50

10. U kom procentu su bolesnici sa HOBP pušači?

11 / 50

11. HOBP je najčešće bolest?

12 / 50

12. Koji su simptomi bolesti?

13 / 50

13. Koji je prvi simptom bolesti?

14 / 50

14. Kakav je kašalj?

15 / 50

15. Kada se obično javlja kašalj?

16 / 50

16. Šta je dispnea?

17 / 50

17. U početku bolesti kada se javlja dispnea?

18 / 50

18. Šta je egzacebracija?

19 / 50

19. Šta je prvi pregled u dijagnostici HOBP?

20 / 50

20. Koje dijagnostičke procedure je potrebno uraditi u dijagnostici HOBP?

21 / 50

21. Zlatni standar u dijagnostici HOBP je?

22 / 50

22. Nalaz spirometrije kod bolesnika sa HOBP je?

23 / 50

23. Šta je hiperreaktivnost disajnih puteva?

24 / 50

24. Prema vrednostima postbronhodilatatornog FEV1 HOBP se deli na?

25 / 50

25. Šta je FEV1?

26 / 50

26. Koja vrednost mora biti za postbronhodilatorni FEV1/FVC?

27 / 50

27. Ako je vrednost FEV1 između 50-80%, a vrednost FEV1/FVC manji od 70%, bolesnik ima?

28 / 50

28. Kako se prema GOLD-u procenjuje HOBP?

29 / 50

29. Koje upitnike koristimo u proceni HOBP?

30 / 50

30. Ako bolesnik ima CAT skor ≥ 10 i jednu egzacebraciju godišnje kojoj grupi prema GOLD-u pripada?

31 / 50

31. Ako je bolesnik u B stadijumu bolesti prema GOLD-u od terapije će koristiti?

32 / 50

32. Ako je bolesnik u E stadijumu bolesti prema GOLD-u a broj eozinofila je manji od 100 ćelija/µl od terapije će koristiti?

33 / 50

33. Ako je bolesnik u E stadijumu bolesti prema GOLD-u a broj eozinofila je veći od 300 ćelija/µl od terapije će koristiti?

34 / 50

34. Koji broj eozinofila u perifernoj krvi mora biti da bi bolesnik u terapiji imao ICS?

35 / 50

35. Šta je ICS?

36 / 50

36. Šta je LAMA?

37 / 50

37. Šta je DOT?

38 / 50

38. Kome je indikovan DOT?

39 / 50

39. U nemedikametno lečenja spada?

40 / 50

40. Šta je bulektomija?

41 / 50

41. Vakcinaciju kod bolesnika sa HOBP treba sprovoditi protiv?

42 / 50

42. Vakcina protiv sezonskog gripa se sprovodi?

43 / 50

43. Vakcinacija protiv pneumokoka se sprovodi?

44 / 50

44. Šta se savetuje bolesnicima sa HOBP?

45 / 50

45. Da li je pacijentima sa HOBP dozvoljena fizička aktivnost?

46 / 50

46. Terminalni stadijum HOBP karakteriše?

47 / 50

47. Šta je hiperkapnija?

48 / 50

48. Koji su simptomi hiperkapnije?

49 / 50

49. Kada je indikovan neinvazina ventilacija (NIV) kod bolesnika sa HOBP?

50 / 50

50. Kontraindikacija za neinvazivnu ventilaciju (NIV) kod bolesnika sa HOBP?

Your score is

The average score is 89%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/hronicna-opstruktivna-bolest-pluca-hobp/