GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

U četvrtak, 30.03. 2023. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:

 1. Izbor radnih tela Skupštine
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2022. sa osvrtom na proteklih četiri godine
 4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije za 2022. godinu
 5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD za 2022. godinu
 6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju DLV-SLD za 2022. godinu
 8. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Donošenje odluke o visini članarine i pretplate na časopis Medicinski pregled za
 10. godinu.
 11. Donošenje odluke o formiranju Sekcije za nuklearnu medicinu
 12. Izveštaj o dodeli priznanja za 2022. godinu
 13. Izbor članova Predsedništva i njihovo konstituisanje
 14. Izbor organa i tela Društva (Izdavački savet, Nadzorni odbor, Statutarna komisija,
  Odbor za KME, Komisija za izbor i imenovanje)
 15. Pozdravna reč novoizabranog predsednika
 16. Vizija rada za 2023. godinu
 17. Razno

II SVEČANI DEO:

Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD za 2022. godinu

Nagrade Podružnice lekara Zrenjanin za 2022. godinu dobili su:

Zahvalnice
Dr Vladimir Arbutinov
Dr Cvetanka Bubalo
Dr Olga Vukajlović
Dr Milan Kukić
Dr stom .Aleksandar Markov
Dr Klara Harmati

Diploma
Dr stom Tivadar Sakal

Plakete
Dr Jasmina Sekulić
Dr Milana Rakita
Dr Igor Damjan

Godišnju nagradu za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dobila je
Dr Biljana Todorić

06.04.2023. godine održano akreditovano predavanje za lekare, stomatologe i biohemičare od strane Zdravstvenog saveta Srbije u oktobarskom akreditacionom roku 2022. g. pod rednim brojem: A-1-1652/22 Broj odluke: 153-02-00688/2022-01 Datum odluke: 14.11.2022.g., Beograd na temu:

“FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE IVOTA”

Predavač je bila Prim. mr sc. med dr Vladislava Stejin, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije „WC“ Specijalistička izijatrijska ordinacija Novi Sad

Moderator skupa bila je Mr sc. med dr Radoslava Bačikin, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje fizijatrije.

Pre početka predavanja nagrađenim kolegama svečano su uručene nagrade.

Tom prilikom skupu se obratila Dr Biljana Todorić “Želim da se zahvalim kolegama koje su moj trud prepoznale i predložile me Komisiji za dodelu nagrada. Takođe, želim da se zahvalim članovima komisije DLV-SLD koja je i ove godine imala težak zadatak da izabere prvog među jednakima. Ovo priznanje me je učinilo srećnom jer je nekako došlo kao kruna mog dugogodišnjeg rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to rada u maloj sredini, siromašnoj i nerazvijenoj Opštini, gde je mnogo teže nositi se problemima, ne samo zdravstvenim već i životnim, kao i sa svim slabostima zdravstvenog sistema. Moram da naglasim da se primarna zdravstvena zaštita često posmatra samo kroz rad izabranog lekara i deo vanbolničke službe, a ona je zaista mnogo više od toga i smatram da ona mora biti u centru strategije razvoja zdravstvenog sistema, jer se kroz ranu intervenciju putem promocije zdravlja, kroz ranu prevenciju bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravovremeno lečenje i rehabilitaciju rešava najveći deo zdravstvenih problema i zdravstvenih potreba kako pojedinca tako i zajednice u celini. Za više od trideset godina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prolazila sam kroz teške periode i mnoštvo demotivacionih situacija ali je nekako ljubav prema ovom pozivu i
nada u bolje sutra doprinela tome da “plivamo” zajedno i te probleme savladamo i nadrastemo. Pripadam plejadi stručnjaka koje mnogi nazivaju čuvarima kapije zdravstvenog sistema, ali posle dugogodišnjeg rada mislim da imam pravo da kažem da dobar zdravstveni sistem ne sme imati kapije, jer lečenje nije jednosmerni proces. Znam da je lečenje skupo, ali isto tako znam da zdravlje nema cenu. Uspešno lečenje je u svojoj suštini neprestalna razmena znanja, veština, poverenja i ljubavi. I samo na takav način uz pomoć zajednice, pacijenata i kolega sa svih nivoa zdravstvene zastite, lekari primarne zdravstvene zaštite neće više čuvati kapiju već će biti moćna vojska u odbrani zdravlja.“

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/godisnja-skupstina-drustva-lekara-vojvodine-srpskog-lekarskog-drustva/

Godišnje nagrade i priznanja za 2021. godinu Podružnice lekara Zrenjanin DLV-SLD

Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva svake godine dodeljuje godišnje nagrade i priznanja za prethodnu godinu članovima koji su dali doprinos profesiji i Društvu. Kandidate predlažu Podružnice, odnosno njihova predsedništva.

 Godišnje nagrade se dodeljuju svega četiri za celu Vojvodinu i to su: nagrada za životno delo, nagrada za naučno istraživački rad, nagrada za doprinos narodnom zdravlju i nagrada za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Takođe, dodeljuje se po jedna nagrada najuspešnijem studentu medicine i stomatologije,kao i povelja najuspešnijoj Podružnici u protekloj godini. Posebno priznanje – spomenica dodeljuje se posthumno članovima porodica, izuzetno istaknutim članovima Društva lekara Vojvodine.

Priznanja su zahvalnica, diploma,plaketa i povelja i dodeljuju se prema posebnom Pravilniku o dodeli priznanja.

Pandemija izazvana Covid 19 virusom učinila je da 2021. godinu, kao i 2020. godinu obeleži rad u vanrednim okolnostima.  Uprkos izazovima pred kojima smo se našli predsedništvo Podružnice lekara Zrenjanin, koje broji 21-og člana,  je predano i marljivo radilo i tražilo zajednički mudra i adekvatna rešenja da se očuva kontinuirana medicinska edukacija, članstvo i kvalitet rada. Naša Podružnica je jedina van Novog Sada obezbedila svojim članovima edukaciju i putem online testova. Takođe, organizovana su i predavanja koja su održavana nakon prestanka ograničenja okupljanja u zatvorenom prostoru. Dva naša akreditovana predavanja su održana i u prostorijama  DLV u Novom Sadu.

 U okviru Podružnice lekara Zrenjanin radi i Aktiv stomatologa, koji je takođe, svoje aktivnosti uspešno uskladio sa izazovima situacije u kojoj smo se našli.

Ovakav trud i rad je prepoznat od strane DLV, te je Podružnica lekara Zrenjanin nagrađena poveljom za najuspešniju podružnicu u 2021. godini.

Podružnica lekara Zrenjanin je godinama vrlo aktivna i uspešna, što dokazuje i članstvo od skoro 500 doktora medicine, stomatologije i dipl. ph. med. biohemičara, a njeni članovi su godinama unazad  dobitnici nagrada i priznanja DLV.

Nagradu za doprinos narodnom zdravlju za 2021. godinu, dobila je dr Jovanka Koprivica, član naše Podružnice, spec. urgentne medicine zaposlena u SHMP Doma zdravlja u Zrenjaninu.

 Dr Koprivica je u svom dugogodišnjem radu kao specijalista urgentne medicine dala doprinos kontinuiranoj medicinskoj edukaciji kao učesnik, predavač, edukator i organizator brojnih predavanja i edukacija, u našoj Podružnici, ali i drugim udruženjima. Učesnik je u brojnim edukacijama kako kolega, tako i građanstva u pružanju prve pomoći, takođe, učestvovala je u pisanju udžbenika iz ove oblasti. Bila je dugogodišnji član predsedništva sekcije urgentne medicine SLD, član je Crvenog krsta i imenovana je za mentora lekarima na specijalizaciji urgentne medicine od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Zahvalnice, diplome i plakete dobili su sledeći članovi predsedništva Podružnice:

      ZAHVALNICE:

1.         Dr Bojana Šašić, lekar na specijalizaciji socijalne medicine, sekretar Podružnice, Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

2.         Dr Jelena Banč, doktor medicine, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin

3.         Dr Bojana Mihajlović, lekar na specijalizaciji iz opšte medicine, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin

4.         Dr Radinka Madžar, lekar na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije, Spec. bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci

      DIPLOMA:

1.         Dr Dragana Popov, transfuziolog, Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

2.         Dr Srđan Radojević, radiolog, Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin

3.         Dr Jasmina Đorđev, internista-kardiolog, Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

4.         Dr Vesna Kokotović, doktor medicine, Dom zdravlja Sečanj

5.         Dr Aleksandar Lazić, spec. opšte medicine, SHMP Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin

   PLAKETA:

1.         Dr Mića Petrovački, radiolog, podpredsednik Podružnice, Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

2.         Dr Ivana Ujfeljan Ristić, onkolog,Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

3.         Dr Milica Dautović, pneumoftiziolog, Spec. bolnica za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“ Zrenjanin

4.         Dr Tanja Neatnica, psihijatar, Dom zdravlja Novi Bečej

5.         Prim. dr Đorđe Damjan, neuropsihijatar,lekar u penziji

6.         Mr sci dr Zdravko Ždrale, internista, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin

7.         Dr Slavenka Petković Ćurić, internista-kardiolog, Spec. internistička ordinacija “Serafim”, Zrenjanin

8.         Dr Sanja Đurin, internista-kardiolog, Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

9.         Dr Radmila Notaroš, stomatolog, Privatna stomatološka ordinacija

Dr  stom.Verica Milićević, Prim. dr Vinka Repac i dr Ivana Kostić, takođe članovi Predsedništva, dale su svoj doprinos rukovođenju Podružnicom, a nagrađene su prethodnih godina za svoj rad. Nagrade i priznanja su nešto na čemu smo izuzetno ponosni, ali nas u isto vreme poziva i na odgovornost da nastavimo dalji kontinuirani trud i rad u negovanju vrednosti koje smo kao uduženje postavili u prethodnim godinama.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/godisnje-nagrade-i-priznanja-za-2021-godinu-podruznice-lekara-zrenjanin-dlv-sld/

Dodela Nagrada Podružnice lekara Zrenjanin za 2019. i 2020. godinu.

Svake godine Podružnica lekara Zrenjanin dodeljuje priznanja i godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine (DLV) za prethodnu godinu. Prošle godine zbog vanredne situacije nije bilo prilike  da se uruče nagrade za 2019. godinu, tako da sada predajemo nagrade kako za 2019. tako i za prošlu,  2020. godinu.

Za 2019.godinu, priznanja Društva lekara Vojvodine dobilo je 9 naših članova i to: 7 njih je dobilo zahvalnice, jedan lekar je dobio diplomu i jedan plaketu.

Godišnje nagrade se dodeljuju, po jedna za svaku kategoriju na nivou celog Društva lekara Vojvodine i nama je izuzetno drago što je dr Nikoleta Kovačev, pedijatar, član Podružnice lekara Zrenjanin dobila Godišnju nagradu za zaštitu narodnog zdravlja Društva lekara Vojvodine. Dr Nikoleta Kovačev se kao pedijatar bavila decom sa problemima u razvoju, lečila ih, zbrinjavala i edukovala multidisciplinarnim pristupom sa svojim timom, kako decu tako  i njihove roditelje.

Dodelili smo i spomenicu našoj poštovanoj koleginici Prim. dr Rosi Jelačić, nefrologu, koja nas je na žalost prerano napustila.

Za prošlu godinu, zbog specifične situacije sa Covid infekcijom nije bilo moguće održavati sastanke uživo. Kontinuirana medicinska edukacija se nastavila kroz online testove i online edukacije. Novonastala epidemiološka situacija je zahtevala i drugačiji pristup u profesionalnoj ali i administrativnoj organizaciji. Predsedništvo Podružnice lekara Zrenjanin je dalo predlog DLV-u da se ustanovi nova nagrada – “Zahvalnica za vanredne situacije”, u ovom slučaju za doprinos u borbi protiv Covid infekcije kako pojedincima, tako i ustanovama. Predlog je na sastanku Predsedništva DLV u Novom Sadu  usvojen, jer i druge Podružnice su se suočile sa istim pitanjem kao i mi, koga nagraditi i izdvojiti, odnosno kako nekog ne nagraditi kada su svi zdravstveni radnici i saradnici na svojim radnim mestima dali  svoj profesionalni i ljudski maksimum.

Zahvalnice za doprinos u borbi protiv Covid infekcije za 2020-u godinu  dodeljene su sledećim zdravstvenim ustanovama:

Opštoj bolnici “Đorđe Joanović”, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti “Dr Vasa Savić”, Zavodu za javno zdravlje u Zrenjaninu, Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Rusanda Melenci.

Takođe, Domovima zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu, Žitištu, Sečanju, Srpskoj Crnji i Novom Bečeju.

Zahvalnice su dobili i: Služba hitne medicinske pomoći u Zrenjaninu, Respiratorni centar u Zrenjaninu, Odeljenje internog, radiologije i anestezije Opšte bolnice u Zrenjaninu.

Pojedinačne zahvalnice za doprinos u borbi protiv pandemije Covid dodeljene su sledećim lekarima: dr Radivoj Filipov (epidemiolog), dr Svetlana Popov, (epidemiolog), dr Dragan Tošić, (infektolog), dr Zlatko Papić (infektolog), dr Srđan Stevanović (infektolog), dr Milan Vranješ, (infektolog), mr sci dr Zoltan Lazar, (internista).

Spomenica je dodeljena poštovanoj dr Žanki Subić, (epidemiologu), koja je radeći u jeku epidemije obolela i na žalost  preminula od posledica Covid infekcije.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/dodela-nagrada-podruznice-lekara-zrenjanin-za-2019-i-2020-godinu/

Značaj imunizacije

Svedoci smo vremena da širom sveta značajan deo ljudi smatra da imunizacija nije bezbedna ili da može da izazove bolest. Iako postoji rizik od reakcije kod nekih vakcina, najčešći neželjeni efekti su blagi bol i upala na mestu uboda. Ozboljni neželjeni efekti su retki tako da je vakcinacija daleko sigurnija od bolesti od koje štiti. Svaka vakcina se strogo testira pre nego što se odobri za upotrebu i pažljivo se nadgleda prilikom proizvodnje i skladištenja. Većina vakcina uopšte ne izaziva bilo kakvu reakciju. S druge strane, same bolesti od kojih ove vakcine štite mogu biti opasne po život.

Iako Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da vakcinacija sprečava između 2 i 3 miliona smrtnih slučajeva godišnje, realni brojevi su oko 5 miliona. Istovremeno, izbijanje gripa, varičele i morbila kao i velikog kašlja i dalje rezultira hospitalizacijom, a ponekad i smrću, inače zdrave dece.

Mnoge bolesti protiv kojih vršimo vakcinaciju smanjile su učestalost za više od 95 procenata i gotovo da se ne pojavljuju među stanovništvom. Sa dramatičnim smanjenjem bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom, primamljivo je pomisliti da imunizacija protiv tih bolesti više nije potrebna. Nažalost, te bolesti su i dalje prisutne, posebno u zemljama sa manjim procentima vakcinacije stanovništva. Bez imunizacije, bolesti se mogu ‘vratiti’. Ovo je posebno tačno u globalnom svetu u kojem živimo.

Dok ljudi putuju iz jedne zemlje u drugu, mogu se zadržavati i postati rezervoari, a kasnije i izvor zaraze. Svi smo bili svedoci širenja epidemije izazvane novim korona virusom koja je obeležila godinu iza nas. Jedna osoba koja putuje u zemlju u kojoj bolest nije eliminisana može se zaraziti i izazvati izbijanje bolesti po povratku u svoju zemlju. Područja sa niskim obuhvatima vakcinacije stvaraju “džepove” u kojima se bolesti mogu brzo proširiti, ali u područjima sa visokim obuhvatima vakcinacije to nije slučaj jer nema dovoljno osetljive populacije i infektivni agens ne može da se razvija i razmnožava. Kod većine bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom, prag efikasnog imuniteta nastaje ako je preko 80 do 90 procenata imunizovane populacije. Imati populaciju sa visokim procentom imunizacije stanovništva pomaže u zaštiti onih koji su osetljivi na bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom i stvara bezbednu sredinu od zaraznih bolesti kako za decu, tako i za radno sposobno stanovništvo te za najstarije sugrađane.

Imunizacija obično provocira mnogo rasprava, ali uprkos tome dokazi i koristi same vakcinacije su impresivni. pored obezbeđivanja zdravstveno bezbedne vode za piće, nijedna druga mera nije toliko uticala na pad smrtnosti i porast populacije.

Epidemiološka sekcija DLV-SLD

Preuzeto sa sajta Društvo lekara Vojvodine.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/znacaj-imunizacije/

Praznik Sv. Kozme i Damjana

Predsedništvo Podružnice lekara Zrenjanin, čestita lekarsku Slavu, praznik Sv. Kozme i Damjana,  svim lekarima i ljudima koji ove svetitelje poštuju i slave. Ovi svetitelji su svojim životom posvedočili šta znači biti pre svega čovek i hrišćanin, a potom i kako se znanje i dar isceljenja primenjuje.

Zdravlje je kroz vekove shvatano kao najveća vrednost svakog čoveka, a danas, u okolnostima u kojima smo se našli razumemo to više i bolje nego ikada.

Podružnice lekara Zrenjanin  broji skoro 500 članova, najviše lekara, ali i stomatologa i biohemičara sa teritorije Srednjebanatskog okruga. Koristim ovu priliku da u ime svih članova Podružnice, Predsedništva Podružnice, najužeg rukovodstva,  kao i u svoje lično ime, uputim apel i podsetim na važnost odgovornog  ponašanja svakog pojedinca prema sebi, svojim bližnjima i celoj zajednici. Poštovanje preporučenih mera, nošenja maski, socijalne distance i izbegavanja nepotrebnih kontakata, praćenje i slušanje saveta struke u sadašnjem trenutku je od najvećeg značaja za očuvanje zdravlja svakog čoveka.

Ponašajući se odgovorno prema sebi i drugima, Predsedništvo Podružnice je ove godine donelo odluku da nećemo organizovati svečanu večeru, kako je to do sada bio običaj, kao i da se kumstvo koje je uzeto prošle godine, s obzirom da nema uslova da se svečano obeleži i preda, prenosi se za narednu godinu.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/praznik-sv-kozme-i-damjana/

Pozivnica za akreditovana predavanja

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Podružnice lekara Zrenjanin i Inpharm Co. D.o.o.

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 04.03.2020.g. (SREDA) u 19h.

TEME PREDAVANJA:

TEMA I:  
“VITAMIN D – FIZIOLOGIJA I PATOLOGIJA”

Predavač: Prof. dr Dragan Katanić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Program je akreditovan za lekare i farmaceute

TEMA II:  
“MODERNI TRENDOVI U ISHRANI I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE”                      
Predavač: dr Neda Grbović, Inpharm Co. d.o.o

Program je akreditovan za lekare i farmaceute.

PRIKAZ SLUČAJA:
„PRIMENA VENOTONIKA U HEMOROIDALNOJ BOLESTI”
Predavač: Dr Dragan Stamenković, internista-gastroenterohepatolog, KCV

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/pozivnica-za-akreditovana-predavanja/

P O Z I V N I C A ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU I AKREDITOVANA PREDAVANJA

koja će se održati 05.02.2020.g. (sreda) u 19h u sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu.

Tema I:

  MULTIMODALNO LEČENjE HRONIČNOG BOLA U REUMATOLOGIJI

Predavač:  Prof. Dr Ksenija Bošković

Program je akreditovan za lekare, stomatologe i farmaceute od strane Zdravstvenog saveta Srbije      

u aprilskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1096/19

Broj odluke: 153-02-1413/2019-01, Datum odluke: 20.05.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Tema II:

PRAKTIČNA  PRIMENA SMERNICA ZA LEČENJE  HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA”

Predavač:  Prim. Dr  Nedeljka Boškov

Program je akreditovan za lekare, stomatologe i biohemičare od strane Zdravstvenog saveta Srbije

u julskom  akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1611/19

Broj odluke: 153-02-01685/2019-0, Datum odluke: 19.08.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/p-o-z-i-v-n-i-c-a-za-godisnju-skupstinu-i-akreditovana-predavanja/

POREMEĆAJ PAŽNJE I /ILI HIPERAKTIVNOSTI – IZAZOVI U KLINIČKOJ PRAKSI

Predavači:
Dr sci. med. Dejan Stevanović, dečiji i adolescentni psihijatar,
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladnu Beograd

Dr Tijana Antin Pavlović, dečiji i adolescentni psihijatar, Specijalistička ordinacija iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije  “Dr Antin Pavlović”, Beograd

Sastanak će se održati u sali  Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 07.11.2019.g. (ČETVRTAK) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1610/19
Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
Datum odluke: 19.08.2019.g.  BeogradProgram nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/poremecaj-paznje-i-ili-hiperaktivnosti-izazovi-u-klinickoj-praksi/

DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI ALGORITMI U BOLESTIMA KOSE

Predavač:   Prof. dr.  Zorica Gajinov, dermatovenerolog,
Klinika za kožne i venerične bolesti Kliničkog Centra Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 30.10.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1613/19

Broj odluke: 153-02-01685/2019-01

Datum odluke: 19.08.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/dijagnosticko-terapijski-algoritmi-u-bolestima-kose/

“Beta blokatori i dileme ordinarijusa“

Predavač: Dr Miroslav Radović, Poliklinika “Radović” Zrenjanin

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 16.10.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g.
pod rednim brojem: A-1-757/19
Broj odluke: 153-02-449/2019-01
Datum odluke: 04.03.2019. Beograd
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/beta-blokatori-i-dileme-ordinarijusa-predavac-dr-miroslav-radovic/