Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija, dr Neda Grbović

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-2157/1

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/deficit-gvozda-prepoznavanje-prevencija-i-suplementacija-dr-neda-grbovic/

Savremene smernice za dijagnozu i terapiju varikozne bolesti vena, dr Vladimir Marković, KCV

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-245/19

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/savremene-smernice-za-dijagnozu-i-terapiju-varikozne-bolesti-vena-dr-vladimir-markovic-kcv/

Opšti principi zdrave ishrane – predavač Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 15.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-758/19
Broj odluke:
153-02-449/2019-01

Datum odluke: 04.03.2019. Beograd
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

 

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/opsti-principi-zdrave-ishrane-predavac-prim-dr-ljiljana-bajic-bibic/