“Uticaj D vitamina na brojne funkcionalne sisteme organizma i razvoj hroničnog bola u oblasti fizijatrijske kompetencije”

Predavač: Prof. dr Ksenija Bošković, reumatolog – fizijatar,
Klinik za medicinsku rehabilitaciju, KCV Novi Sad

Predavanje održano 25.09.2019.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/uticaj-d-vitamina-na-brojne-funkcionalne-sisteme-organizma-i-razvoj-hronicnog-bola-u-oblasti-fizijatrijske-kompetencije/

Nove psihoaktivne supstance – trend i izazov, doc. dr Vesna Mijatović Jovin

Sastanak će se održati u sali Hotela Vojvodina,
u Zrenjanininu 05.06.2019. (SREDA) u 19h.


Stručni sastanak 1 kategorije A-1-1094/19
Akreditovan na osnovu odluke broj: 153-02-1413/2019-01 od 20.05.2019.
Ciljne grupe: akreditovano za lekare, stomatologe i biohemičare.
Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavača

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/nove-psihoaktivne-supstance-trend-i-izazov-doc-dr-vesna-mijatovic-jovin/

Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija, dr Neda Grbović

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-2157/1

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/deficit-gvozda-prepoznavanje-prevencija-i-suplementacija-dr-neda-grbovic/

Savremene smernice za dijagnozu i terapiju varikozne bolesti vena, dr Vladimir Marković, KCV

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-245/19

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/savremene-smernice-za-dijagnozu-i-terapiju-varikozne-bolesti-vena-dr-vladimir-markovic-kcv/

Opšti principi zdrave ishrane – predavač Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 15.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-758/19
Broj odluke:
153-02-449/2019-01

Datum odluke: 04.03.2019. Beograd
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

 

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/opsti-principi-zdrave-ishrane-predavac-prim-dr-ljiljana-bajic-bibic/