“Beta blokatori i dileme ordinarijusa“

Predavač: Dr Miroslav Radović, Poliklinika “Radović” Zrenjanin

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 16.10.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g.
pod rednim brojem: A-1-757/19
Broj odluke: 153-02-449/2019-01
Datum odluke: 04.03.2019. Beograd
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/beta-blokatori-i-dileme-ordinarijusa-predavac-dr-miroslav-radovic/