Nove psihoaktivne supstance – trend i izazov, doc. dr Vesna Mijatović Jovin

Sastanak će se održati u sali Hotela Vojvodina,
u Zrenjanininu 05.06.2019. (SREDA) u 19h.


Stručni sastanak 1 kategorije A-1-1094/19
Akreditovan na osnovu odluke broj: 153-02-1413/2019-01 od 20.05.2019.
Ciljne grupe: akreditovano za lekare, stomatologe i biohemičare.
Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavača

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/nove-psihoaktivne-supstance-trend-i-izazov-doc-dr-vesna-mijatovic-jovin/