Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija, dr Neda Grbović

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-2157/1

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-2275/2018-01 od 21.08.2018.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/deficit-gvozda-prepoznavanje-prevencija-i-suplementacija-dr-neda-grbovic/