Savremene smernice za dijagnozu i terapiju varikozne bolesti vena, dr Vladimir Marković, KCV

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“,
u Zrenjaninu, 29.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Stručni satanak 1 kategorije: А-1-245/19

Akreditovano na osnovu odluke br 153-02-449/2019-01 od 04.03.2019.

Ciljne grupe: akreditovano za lekare, farmaceute Broj bodova: 2 za slušaoce, 3 za predavače

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/savremene-smernice-za-dijagnozu-i-terapiju-varikozne-bolesti-vena-dr-vladimir-markovic-kcv/