Opšti principi zdrave ishrane – predavač Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić

Sastanak će se održati u sali Hotela „VOJVODINA“, u Zrenjaninu, 15.05.2019.g. (SREDA) u 19h.

Program je akreditovan za lekare, biohemičare i stomatologe  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-758/19
Broj odluke:
153-02-449/2019-01

Datum odluke: 04.03.2019. Beograd
Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

 

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/opsti-principi-zdrave-ishrane-predavac-prim-dr-ljiljana-bajic-bibic/