P O Z I V N I C A ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU I AKREDITOVANA PREDAVANJA

koja će se održati 05.02.2020.g. (sreda) u 19h u sali hotela Vojvodina u Zrenjaninu.

Tema I:

  MULTIMODALNO LEČENjE HRONIČNOG BOLA U REUMATOLOGIJI

Predavač:  Prof. Dr Ksenija Bošković

Program je akreditovan za lekare, stomatologe i farmaceute od strane Zdravstvenog saveta Srbije      

u aprilskom akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1096/19

Broj odluke: 153-02-1413/2019-01, Datum odluke: 20.05.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Tema II:

PRAKTIČNA  PRIMENA SMERNICA ZA LEČENJE  HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA”

Predavač:  Prim. Dr  Nedeljka Boškov

Program je akreditovan za lekare, stomatologe i biohemičare od strane Zdravstvenog saveta Srbije

u julskom  akreditacionom roku 2019. g. pod rednim brojem: A-1-1611/19

Broj odluke: 153-02-01685/2019-0, Datum odluke: 19.08.2019.g.  Beograd

Program nosi 3 boda eksterne edukacije za predavača i 2 za slušaoce.

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/p-o-z-i-v-n-i-c-a-za-godisnju-skupstinu-i-akreditovana-predavanja/